مهندس مهدی دانشور

مهدی دانشور

مدیر عامل

اتفاق های خوب یا بد زندگی ما که الان دارند اتفاق می افتند نتیجه انتخاب های قبلی ما بوده پس درست انتخاب کنید

گرد هم آمدن آغاز است. کنار هم ماندن پیشرفت است. همکاری مشترک موفقیت است.

مهندس محمود جعفریان

محمود جعفریان

مدیر فنی

مهندس محمد اصلاحی

محمد اصلاحی

کارشناس فروش

مهندس سجاد نظری

سجاد نظری

فنی مهندسی

مهندس مژگان فرخی

مژگان فرخی

حسابداری

مهندس بهار مهرجو فر

بهار مهرجو فر

روابط عمومی