شیر تخلیه اتوماتیک هوا (ایرونت) آر بی ام RBM سایز “1/2

توضیحات

یکی از تجهیزات پر استفاده در صنعت ساختمان شیر تخلیه هوا می‌باشد. شیر تخلیه هوا یک شیر صنعتی است که به عنوان یک دریچه آزاد هوا، برای آزاد کردن هوا در لوله‌های تخلیه به کار می‌رود.

طرز کار شیر تخلیه هوا

شیر هوا یا شیر تخلیه هوا در خطوط لوله دارای دو عملکرد اصلی هستند. هوای انباشته شده در خطوط لوله که تحت فشار قرار گرفته‌اند به وسیله شیر تخلیه آزاد می‌شود. این انباشت هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حفره حباب و گاز بیشتر از انرژی باشد تا باعث انتقال حباب به جریان سیال شود. پس از شیر تخلیه هوا برای رها کردن هوا داخل خطوط لوله استفاده می‌شود. که این عملکرد اول شیر تخلیه است.

دومین عملکرد شیر تخلیه هوا زمانی اتفاق می‌افتد که فشار داخل لوله پایین باشد، هوا را به سیستم به وسیله شیر تخلیه بازگردانده شود.

مشخصات شیر تخلیه اتوماتیک (ایرونت) آر بی ام RBM :

  • جنس : برنج
  • اتصال : “3/4
  • حداکثر فشار : 10 بار
  • دمای قابل تحمل : 115 درجه